Wednesday, September 26, 2012

red autumn

Nareszcie, oficjalnie mamy jesień. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ mam mnóstwo nowych pomysłów na stylizacje i nareszcie nie jest za gorąco by się ubrać tak jak chcę. Wybaczcie mi skąpstwo długości notek, ale dopiero wdrażam się w rok szkolny i powiem szczerze, że im dalej tym gorzej. Więcej zajęć, sprawdzianów, już mam ochotę na wolne... :)
/Finally, there's officially autumn. I'm very happy because of this, because I have lots of new ideas for outfits and finally it isn't too hot to get dressed as I want. Forgive me avarice lengh of notes, but I'm implementing in the school year and to be honest,the farther the worse. More classes, tests, now I want a free ... :)/W następnym poście relacja z tworzenia basebolówki DIY z ćwiekami!
/In the next note I'll show You how to make sweatshirt DIY with studs!/

Tuesday, September 4, 2012

Vogue's inspirations


Będąc w Niemczech (dokładnie przez 2 godziny) nie mogłam się powstrzymać przed zakupem niemieckiego Vogue'a. Wahałam się czy nie nabyć innego tytułu. Na szczęście nie zawiodłam się! Znalazłam w nim wszystko co wiedziałam o nadchodzącym sezonie i wiele, wiele więcej. Ten  brytyjski jest prezentem od mojej koleżanki, ale mówiąc szczerze niemiecki jest lepszy. Mnóstwo inspiracji, obrazków, zdjęć z wybiegów i backstage'ów.
/Being in Germany (just over 2 hours) I could not stop from buying German Vogue. I hesitated whether to buy another title. Fortunately, I was not disappointed! I found in it everything I knew about the upcoming season and much, much more. The UK one is a gift from my friend, but to be honest German is better. Lots of inspiration, pictures, photos from the catwalks and backstages./


O grzywkach wiedziałam. Powiem szczerze, że powinnam nosić grzywkę (widać to TU). Wydaje mi się, że tak wyglądam dużo, dużo lepiej. Brak grzywki spowodowany jest wygodą i lenistwem. Po prostu... ;)
/I knew about fringes earlier. To be honest, I should wear fringe (you can see it HERE). I thing that way I look much, much better. I don't wear fringe because if convenience and laziness. Just ... ;)/Aaa! Uwielbiam wszystko co w kwiatki! W kolekcjach wiosennych i letnich, powiedzmy to w prost, to norma. A w zimę? Super, na ciemnym tle, ciemniejsze, pełne kwiaty, wielkie czerwone róże, w barokowym stylu, przepiękne! Powrót worków uważam za świetny pomysł. Pomijam fakt, że trzymanie w nich coś innego niż dwie szminki, telefon i portmonetkę, pozbawione jest sensu (wszystko się g-n-i-e-c-i-e), masakra... Ale jak to wygląda!
/Ah! I love all the flowers! In the spring and summer collections, say it straight, it's the norm. And in the winter? Great, a dark background, dark, full of flowers, large red roses, in the Baroque style, beautiful! Back sacks I consider it's a great idea. Skipping the fact that they hold something other than two lipstick, phone and wallet, which is meaningless (all the c-r-e-a-s-e-s), the massacre ... But as it looks!/Buty jeździeckie były dla mnie zaskoczeniem. W żadnej polskiej gazecie nikt o nich nie wspomniał. Szkoda, bo to bardzo fajny pomysł (mówię to jako osoba jeżdżąca). Zastanawiam się czy nie odłożyć zakupu nowego toczka, na rzecz czarnych skórzanych sztybletów z wysokimi czapsami...?
I coś, co mnie najbardziej ucieszyło oversize!
/Riding boots are a surprise to me. In any one of Polish newspaper did not mention them. It is a pity, because it's a very cool idea (I say this as a person riding). I wonder if you do not put off buying a new toque in favor of black leather riding-boots ...?
And what pleased me most oversize!/

O nich nie muszę nic pisać. One po prostu są. (Lara Stone i Naomi Campbell w brytyjskim Vogue)
/I don;t have to write about them. They simply are. (Lara Stone and Naomi Campbell in UK Vogue)/