Wednesday, August 29, 2012

dancing with wolves

Ostatnio zafiksowałam się na styl indiański (znowu...). Nie wiem dlaczego, ale jak tylko odkryję na nowo jakiś styl to potem kupuję wszystko co ni się z tym stylem kojarzy. W tym wypadku stałam się szczęśliwą posiadaczką sweterka z wyprzedaży, a potem: kolczyków "piórek", następnego swetra rodem z "Tańczącego z wilkami", torebki z frędzlami i tak dalej... Czy to jest normalne?
/Last I'm into the Indian style (again ...). I do not know why, but as soon as I discover a new style, then I buy everything that I associate with this style. In this case, I was the happy owner of the sweater (from sale), and then: earrings, "feathers", the next sweater straight from "Dances with Wolves", handbags with fringe and so on ... Is this normal?/


I nie było by w tym nic złego jakby mi ta fascynacja znikała po jakimś czasie. Gorzej, gdy trwa i trwa... Potem stoję pod moją szafą i stwierdzam, że w jakimś amoku nabyłam dziesiątki rzeczy (w tym wypadku) indiańskich, a teraz nie mam się w co ubrać na klasowe wyjście w bliżej nie określone miejsce. Nie wyobrażam sobie siebie w filharmonii ubraną jak Pocahontas... Najważniejsze to we wszystkim poczuć umiar. Ale jak mam to zrobić kiedy w second-handzie ZAWSZE każda rzecz budzi we mnie takie instynkty, że "muszę je mieć"!
/And there would be nothing wrong with that if I disappeared this fascination after some time. Worse, it lasts and lasts ... Then I stand in front of my wardrobe and say that in some amok hired dozens of things (in this case) Indian, and now I don't have what to wear out for the class specified in the unspecified place. I can not imagine myself in a concert hall dressed as Pocahontas ... The main thing is to feel the moderation in all things. But how do I do that when in the second-hand ALWAYS every thing gives me the instinct that "I must have it!"/
Co ciekawe w zwykłych sieciówkach tak nie miewam (na szczęście). Dochodzę do wniosku, że jeśli nie kupię TegoNiesamowitegoSweterka dzisiaj to i tak on nadal będzie leżał jutro na tej samej półce, będzie kosztował tyle samo i najważniejsze: każdy, naprawdę cały Olsztyn, może taki mieć. W lumpie: po pierwsze, nigdy nie jest pewne ile co kosztuje (najlepsze jest to targowanie się!): po drugie: nie wiadomo gdzie tego szukać; po trzecie: NIKT nie będzie miał takiej samej rzeczy jak ja! Dlatego kocham buszować po lumpach!
/What is interesting in the ordinary shops so I still have not (thankfully). Come to the conclusion that if I do not buy it today ThisAmazingSweater it will lay tomorrow on the same shelf, will cost the same, and most importantly everyone (really everyone in Olsztyn), can have. In the second-hand: first, it is never certain how much that costs (this is the best bargain!); secondly, we do not know where to looking for it; in the third, no one will have the same thing as me! That's why I love surfing the second-hand!/

Friday, August 10, 2012

second time

Przyznaję, kupa zdjęć, krótka notka. Ale chyba tak jest w wakacje. W poprzednim poście ta sama bluzka, ale w wersji "na ciepło". Tu w Gdyni Ada jak zwykle na naleśnikach ze szpinakiem! Zachwyciły mnie rowery i tabliczki przypięte do nich o korkach i motorkach... Lubię takie akcje! Od zeszłej wiosny zaczęłam jeździć do szkoły rowerem. Świetna zabawa, nie wspominając już o kaloriach, które w przyjemny sposób się traci. Chciałabym, jeździć na rowerze wszędzie, ale niestety boję się kradzieży. Co ja bym zrobiła jakbym zastała swój rower po półtorej godziny (lekcje angielskiego) bez kółek?! 
/I admit a lot of photos, a short note. But perhaps this is the holiday. In the previous post, the same shirt, but in "the heat". Here in Gdynia, Ada, as usual, eat the pancakes with spinach! Have impressed me bikes and signs clipped to them about the traffic jams and cars ... I like actions like that! Since last spring I started to ride to school by bike. Great fun, not to mention the calories, which in a pleasant way can lose. I want to ride a bike everywhere, but unfortunately I'm afraid of theft. What would I do if I found my bicycle after one and half hours (English classes) without wheels?!/


Monday, August 6, 2012

Day 1

Pakując się na jakikolwiek wyjazd staram się ograniczać rzeczy, które zabieram do minimum. Niestety tak jak zwykle spakowałam pół szafy, a i tak po rozpakowaniu się stwierdziłam, że "nie mam się w co ubrać". Najbardziej frustrujące było to, że odkryłam iż większość rzeczy nie ma pary, tzn. koronkowa, biała bluzka
w kropeczki nijak nie pasuje do różowej spódniczki (to był ekstremalny przykład)... 
/When packing for any trip, I try to limit the things that I'm taking to a minimum. Unfortunately, as usual, I packed half of the wardrobe, and even so stated saying that "I do not have anything to wear". The most frustrating was that I discovered that most things have no pairs, like: white shirt in polka dots so far haven't fit into the pink skirt (it was an extreme example)...//wearing: trousers, sweater, T-srirt, thongs, glasses H&M, ring Diva/**

Pakowanie to jedna z rzeczy których nie cierpię. Nigdy nie mogę się zorganizować. Jestem tak podniecona całym wyjazdem, podróżą, że biegam po domu jak oszalała zaglądając do każdego pomieszczenia i zastanawiając się, czy aby na pewno z niego nic nie potrzebuję. Szczególnie takie akcje mają miejsce w wakacje, bo można by powiedzieć, że przez te dwa miesiące żyję na walizkach.
Bardzo ciekawie też wygląda mój pokój w trakcie pakowania. Kilka kupek leżących na dywanie (a czasami na całej podłodze jak się nie mieści) spędzają sen z powiek moim rodzicom, bo tylko ja, a to też nie zawsze, wiem do czego one posłużą i co znaczą.
/Packaging is one of the things that I hate. I can never get organized. I am so excited throughout the trip, a journey that I run wildly through the house looking into each room and wondering, are you sure it doesn't need anything. In particular, these actions take place during holidays, because you could say that for those two months I am living on suitcases.
It looks very interesting in my room when packing. Several piles lying on the carpet (and sometimes on the whole floor) just  I know what they mean and why their're lying exacly there./


PODSUMOWUJĄC: Uwielbiam się rozpakowywać!
/TO SUM UP: I love unpacking!/


** dopiero odkryłam, że wszystko z H&M, to chore!
/** I just discovered that everything's from H&M, it's sick!/